Nieuws | thema Adrenaline

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Nieuwe prijzen voor de basis-video’s ‘Omgaan met Spanning’
  • Een mooie aanbieding
  • Een vlog over Adrenaline – verslaving
  • De aankomende Amanae Week

Dank aan ieders positieve berichten over de nieuwe site en de begeleidingsvideo’s. Dat voelt goed. En vooral veel dank aan degenen die de moeite hebben genomen om op- en aanmerkingen te geven in hun feedback. Fijn!

En dat hebben we gehoord. En meegenomen. Met als resultaat:

1. een overzichtelijke structuur op de begeleidingsvideo pagina: klik hier.

2. de basis video’s ‘Omgaan met spanning’ zijn nu per stuk te koop en de komende maand voor een laag kennismakingstarief! Je vind ze hier: De Basis

3. De eerste video, de Basis – een overzicht, is nu gratis. Dus wil je weten wat je kan verwachten van de eerste 4 video’s en geleide meditaties, klik hier.

Gratis inspiratie vlog

Ken je dat? Dat je moeilijk uit je gepieker en ‘gestress’ kan blijven?

In dat geval zou het zomaar kunnen dat je een adrenaline verslaving hebt. Zonder het te weten. Wil je daar meer over weten, kijk dan onderstaand een gratis vlog over dit onderwerp.

Bekijk de gratis vlog: Adrenaline
Klik op hier of op de afbeelding


Vanaf nu ook: zelf afspraken inplannen op de website

Het was even puzzelen, maar vanaf nu kan je zelf een sessie inplannen via de website. Via deze link.


Agenda

Amanae Week | 21 – 26 maart 2023

Er zijn nog een paar plekken voor de Amanae week. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 21 maart om 18.00

Het team ziet er nu al naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.  

Praktisch

21 maart (18.00) – 26 maart (18.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier.
Voor andere data, vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • New prices for the basic videos ‘Dealing with tension’
  • A nice offer
  • An inspirational vlog about Adrenalin addiction
  • Upcoming Amanae Week

Thanks to everyone’s positive messages about the new site and the guidance videos. That feels good. And above all, many thanks to those who took the trouble to provide comments in their feedback. Nice!

And we’ve heard that. And taken in. With the result:

1. A clearer structure on the guidance videos page (click here).

2. The basic videos ‘Dealing with tension’ are now for sale per piece and the coming month for a low introductory rate!

3. The basic ‘Overview’ video is now free. So if you want to know what to expect from the first 4 videos and guided meditations, click (here).

Free inspiration vlog

Do you recognize that it is difficult to stay out of worrying and being ‘stressed’? In that case, it could just be that you have an adrenaline addiction. Without knowing. If you want to know more about this, click below to watch the free inspiration video on this topic.

Watch the free vlog: Adrenalin
Click here or at the image below


For now on: plan your sessions yourself on the website

It was a bit of a puzzle, but from now on you can plan a session yourself via the website. Through this link.


Amanae Week | March 21 – 26, 2023

There are still a few places for the Amanae week. The shortcut to emotional pain and release it

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on March 21 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
March 21 (18.00) – March 26 (18.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Warm regards!

Cas