Nieuws | thema Vrede met ongemak

Cas Gebbink Nieuwsbrief Vrede met ongemak

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Praktijk extra middagen open
  • Nieuwe inspiratie Vlog over Vrede met onmacht
  • Nieuwe meditatie Bodyscan – Engels
  • Agenda
  • Stel je vraag

De Amanae Week in Sippenaeken was een groot succes. Weer was het inspirerend en vervullend dat deelnemers zoveel oude geblokkeerde gevoelens hebben kunnen wakker maken, doorvoelen en ontladen. Dankbaar om te zien hoeveel vrijheid er te winnen is door de bereidheid om diepe gevoelens onder ogen te zien en te durven toelaten.

De volgende Amanae Week zal zijn van 28 november t.m. 3 december.


Praktijk extra open

Vanaf 1 mei gaat de praktijk twee middagen extra open zodat de wachtlijst korter wordt.


Vrede met ongemak

De inspiratie vlog deze keer heeft als thema: vrede met ongemak.

Bekijk de gratis vlog: Vrede met ongemak
Klik op hier of op de afbeelding


Een nieuwe meditatie Bodyscan

Na meerdere verzoeken hierbij een lange meditatie in het Engels. Deze is gratis te beluisteren op de website.

Meditatie Bodyscan, ongeveer 25 minuten en staat onderaan de pagina Video’s.

Voel je vrij deze meditatie te delen met anderen.


Stel je vraag

Net zoals de vlog over Vrede met ongemak in deze nieuwsbrief, maak ik over jouw vraag misschien wel een vlog. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Agenda

Amanae Week | 28 november – 3 december 2023

De volgende Amanae Week is gepland. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan.

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 28 November om 18.00

Het team ziet er naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.

Praktisch

28 november (18.00) – 3 december (17.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier. Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • Expanding opening hours practice
  • New inspiration vlog about Peace with discomfort (Dutch)
  • A new meditation Bodyscan – English
  • Upcoming Amanae Week
  • Ask me anything

The Amanae Week in Sippenaeken was a great success. We are very grateful and satisfied that the participants were able to awaken, feel and release so many old blocked feelings. Again very inspiring to see how much freedom can be gained through the willingness to face deep feelings and dare to allow them.

The next Amanae Week will be from November 28 to December 3.


Opening hours practice expands

From May 1, the practice will open two extra afternoons so that the waiting list will be shorter.


At peace with discomfort

The inspiration vlog this time has the theme: peace with discomfort.

Watch the free vlog: Peace with discomfort
Click here or at the image below


A new meditation Bodyscan

After several requests hereby a longer meditation in English. This can be listened to for free on the website.

Meditation Bodyscan, about 25 minutes. You can find the meditation at the bottom of the Videos page.

Feel free to share this meditation with others.


Ask me anything

If you have a question about a specific theme, let me know. Just like the video about Peace with discomfort in this newsletter, I might make a video about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to email me at info@casgebbink.nl.


Amanae Week | November 28 – December 3, 2023

The date for the upcoming Amanae Week has been set. The shortcut to emotional pain and release it.

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on November 28 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
November 28 (18.00) – December 3 (17.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Warm regards!

Cas