Nieuws | Kracht van aandacht

Cas Gebbink Kracht van aandacht nieuwsbrief

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Zomersluiting praktijk
  • Nieuwe inspiratie Vlog ‘Kracht van aandacht’
  • Agenda
  • Stel je vraag

In deze nieuwsbrief heb ik het over de Kracht van aandacht. Ofwel, het focussen van je aandacht. De verhouding van aandacht is vaak uit balans, zo zijn we veel gericht op het mentale. Maar hoe zit het met gevoelens en ons fysieke lichaam? Wanneer er te veel aandacht is voor het mentale en te weinig aandacht voor het fysieke, gaat het lijf stress creëren. Het richten van je aandacht zorgt voor de gemoedstoestand waarin je zit.

In de inspiratie vlog vertel ik er uitgebreid over en kun je meedoen aan een oefening waarbij je zelf kunt ervaren wat het effect is van gefocuste aandacht. 


Zomersluiting praktijk

De praktijk is deze zomer van 7 t.m. 30 juli gesloten.


Kracht van aandacht

De inspiratie vlog deze keer heeft als thema: kracht van aandacht.

Bekijk de gratis vlog: Kracht van aandacht
Klik op hier of op de afbeelding


Uitgelichte video’s

Onderstaand twee video’s uitgelicht die mooi aansluiten bij de vlog Kracht van aandacht in deze nieuwsbrief. 


Stel je vraag

Net zoals de vlog over Kracht van aandacht in deze nieuwsbrief, maak ik over jouw vraag misschien wel een vlog. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Agenda

Amanae Week | 28 november – 3 december 2023

De volgende Amanae Week is gepland. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan.

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 28 November om 18.00

Het team ziet er naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.

Praktisch

28 november (18.00) – 3 december (17.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier. Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • Practice summer closure
  • New inspiration vlog about Power of focus (Dutch)
  • Upcoming Amanae Week
  • Ask me anything

In this newsletter I will talk about the Power of focus. In other words, focusing your attention. The ratio of attention is often out of balance, we are usually much more focused on our mind. But what about feelings and our physical body? When there is too much attention for the mind and too little attention for the physical, the body will create stress. Focusing your attention creates the state of mind you are in.

The inspiration is about this subject in detail. Also you can participate in an exercise where you can experience for yourself the effect of focused attention.


Practice closed during summer

This summer the practice is closed from July 7 – 30.


Power of focus

The inspiration vlog this time has the theme: power of focus. (dutch)

Watch the free vlog: Power of focus
Click here or at the image below


Highlighted videos

Below two videos are highlighted matching well with the vlog Power of focus in this newsletter.


Ask me anything

If you have a question about a specific theme, let me know. Just like the vlog about Power of focus in this newsletter, I might make a vlog about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to email me at info@casgebbink.nl.


Amanae Week | November 28 – December 3, 2023

The date for the upcoming Amanae Week has been set. The shortcut to emotional pain and release it.

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on November 28 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
November 28 (18.00) – December 3 (17.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Warm regards!

Cas