Nieuws | Special Amanae Week

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Special Amanae Week
  • Herfstvakantie

Amanae Week

Deze nieuwsbrief gaat speciaal over de Amanae Week. De komende is van 28 november t/m 3 december aanstaande.

In deze nieuwsbrief een video (Engels) met uitleg over wat je in een Amanae Week kan verwachten.

-Hoe werkt dat eigenlijk, deze vorm van therapeutisch lichaamswerk in een groepsetting?
-Wat is het verschil met een individuele sessie?
-Wat is het doel van zo’n week en wat levert het op?

Een greep uit de opmerkingen van deelnemers na een Amanae Week:

“Nog nooit zo onvoorwaardelijk mezelf durven zijn als in mijn eerste Amanae Week.”
“The most profound week of my life.”
“Van compleet uit balans, naar rust en helderheid.”
“De Amanae Week is het beste dat ik ooit voor mezelf heb gedaan.”
“Ik heb durven voelen wat er nooit heeft mogen zijn, maar wat er altijd wel is geweest.” “De shortcut naar emotionele blokkades en het loslaten ervan.”De Amanae Week heeft als doel je de kans te geven om vastzittende gevoelens, fysieke blokkades, belemmerende overtuigingen en oude pijnen te doorvoelen en los te laten. Zodat er meer ruimte komt in je systeem waardoor je stabieler, zachter en krachtiger verder kan.

Samen met een internationaal team van gecertificeerde Amanae therapeuten zijn we de gehele Amanae Week non-stop beschikbaar om je hierin te begeleiden.

Klik op hier of op de afbeelding om de video over de Amanae week te bekijken

Waarom zou je deelnemen aan deze week?

Omdat ook jouw systeem de emotioneel/fysieke spanningen wil en kan loslaten die je ervan weerhouden om volledig jezelf te zijn en stabiel en open te leven.
 
Onder deze link vind je meer informatie.


Herfstvakantie

Van 17 t/m 20 oktober is de praktijk gesloten wegens herfstvakantie.


Begeleiding video’s

Bekijk de begeleiding video’s die je gewoon in het dagelijks leven toe kunt passen.


Stel je vraag

Heb je een vraag bijvoorbeeld over een thema of klacht? Wellicht maak ik over jouw vraag een vlog. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • Special Amanae Week
  • Autumn break

This newsletter is specially about the Amanae Week. The coming one is from this November 28 until December 3.

This newsletter contains a video (English) with an explanation about what to expect during the Amanae Week.

-How does this actually work, this form of therapeutic bodywork in a group setting?
-What is the difference with an individual session?
-What is the purpose of such a week and what can the effect be?

A selection of comments from participants after an Amanae Week:

“I have never dared to be myself so unconditionally as in my first Amanae Week.”
“The most profound week of my life.”
“From completely out of balance, to peace and clarity.”
“The Amanae Week is the best thing I have ever done for myself.”
“The shortcut to emotional blockages and releasing them.”
“I have dared to feel what was never allowed to be felt, but had always been there.”The goal of the Amanae Week is to give you the opportunity to feel and let go of stuck feelings, physical blockages, limiting beliefs and old pains. In order to create more space in your system, so you can move on in a more stable, softer and powerful way.

Together with an international team of certified Amanae therapists, we will be non-stop available throughout the Amanae Week to support you.

Click on here or on the image to watch the video about the Amanae Week

Why would you participate?

Because your system too wants and can release the emotional/physical tensions that prevent you from being fully yourself and live stable and open.

This link will show you more information


Autumn break

The practice is closed from October 17 to 20 due to the autumn holidays.


Watch all guidance videos

Watch the guidance videos, simply to apply it in everyday life. (Dutch) There is also a free audio Bodyscan available in English.


Ask me anything

If you have a question about a specific theme, let me know. I might make a vlog about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to email me at info@casgebbink.nl.


Warm regards!

Cas