Nieuws | Speciaal Aanbod

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • September speciaal aanbod
  • Deep dive video Amanae Week
  • Stel je vraag
  • Agenda

De vakantie is weer voorbij en iedereen is weer bezig met de dagelijkse beslommeringen. Best druk en even wennen? De ‘Amanae way of life’ helpt om stabiel te blijven in drukke tijden, of als er iets tegenzit, of naar voelt. Om dit in deze periode te kunnen oefenen, zijn alle Amanae begeleiding video’s de hele maand september met korting beschikbaar. 

Ook in deze nieuwsbrief een video ‘deep dive’ in de Amanae Week met de ins en outs over hoe deze week eruit ziet.


September speciaal aanbod

De ‘Amanae way of life’ hebben we in deze begeleiding video’s opgenomen als hapklare brokken. Zo kun je ze gebruiken voor het dagelijkse leven, dat zich na de vakantie weer volop aandient.

In de maand september zijn alle Amanae begeleiding video’s voor 5 euro beschikbaar. (i.p.v. 15 euro / 25 euro)

Dit aanbod is niet alleen voor nieuwsbrief lezers, deel het vooral ook met mensen waarvan je denkt dat ze er baat bij hebben.

Dit is de link naar alle Amanae video’s: www.casgebbink.nl/online


Deep dive Amanae week

In deze video vertel ik uitgebreid over de Amanae Week. Een deep dive over wat er gebeurt tijdens zo’n week. De video is in het engels. Heb je vragen? Laat het me graag weten en mail me op info@casgebbink.nl

Klik op hier of op de afbeelding


Ga naar alle begeleiding video’s

Bekijk de begeleiding video’s die je gewoon in het dagelijks leven toe kunt passen.


Stel je vraag

Heb je een vraag bijvoorbeeld over een thema of klacht? Wellicht maak ik over jouw vraag een vlog. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Agenda

Amanae Week | 28 november – 3 december 2023

De volgende Amanae Week is gepland. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan.

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 28 November om 18.00

Het team ziet er naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.

Praktisch

28 november (18.00) – 3 december (17.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier. Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • September special offer
  • Deep dive video Amanae Week
  • Ask me anything
  • Upcoming Amanae Week

The holidays are over and everyone is back to their daily routine. To allow everything that can complicate life or make it tough, and give it a stable and deep breath, now all Amanae videos are available with a discount.

In this newsletter also a video (in English) ‘deep dive’ into the Amanae Week. All about what this week is about.


September special offer

We have created the ‘Amanae way of life’ guidance videos in bite-sized chunks. This way you can use them for daily life hassle that presents itself again after the holiday.

During the month of September, all Amanae guidance videos are available for only 5 euros. (instead of 15 euros / 25 euros)

This offer is not only for newsletter readers, but feel free to share these videos with people who you think could benefit from it.

This is the link to all Amanae videos: www.casgebbink.nl/online


Deep dive video Amanae Week

In this video I will tell you in detail about the Amanae Week (in English). It is a deep dive about what happens during this week. Do you have any questions? Please let me know and email me at info@casgebbink.nl.

Click on here or on the image


Watch all guidance videos

Watch the guidance videos, simply to apply it in everyday life. (Dutch) There is also a free audio Bodyscan available in English.


Ask me anything

If you have a question about a specific theme, let me know. I might make a vlog about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to email me at info@casgebbink.nl.


Amanae Week | November 28 – December 3, 2023

The date for the upcoming Amanae Week has been set. The shortcut to emotional pain and release it.

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on November 28 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
November 28 (18.00) – December 3 (17.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Warm regards!

Cas